Myčky a desinfikátory, polohovací a antidekubitní pomůcky a matrace, hygiena ležících pacientů, nerezový program, vakuové fixační prostředky a další...CSO OSTRAVA s.r.o. - zdravotnická technika pro vybavení nemocnic
HOMEO společnostiKatalog výrobkůCeník výrobkůReferenceObsah našeho webuNapište nám

ENGLISH PAGES     PYCCKNE CTPAHNUbI

Stáhněte si prospekty ve formátu PDF

Pošlete nám e-mail


Polohovací pomůcky

Antidekubitní a polohovací podložky ACTION

Použití

   Tlaková poškození mají množství různých jmen jako: otlačeniny, proleženiny, dekubitní vředy, distorzní vředy, trofické vředy a nebo ischemické vředy. Jsou to ohraničená místa ulcerace a celulární nekrózy. Jedná se o ohraničené plochy ulcerací a buněčných nekróz. Poškození není omezeno na pokožku, ale prostupuje svaly, tukem a kostí.

   Termín tlakový vřed se většinou používá při popisu takovýchto typů poškození tkáně, protože tlak je hlavní příčinou jejich vzniku. Každý pacient, který se podrobuje chirurgickému zákroku, je tlakovým poškozením vážně ohrožen, zvláště starší pacienti se slabým krevním oběhem.

   Ačkoli tlaková poškození nejčastěji vznikají na místech, kde jsou kosti těsně pod povrchem těla, mohou se vyvinout na jakékoli tkáni v důsledku dlouhotrvajícího svislého tlaku, zvláště pokud je tlak kombinován s teplem. Teplo urychluje vznik tlakových vředů tím, že zvyšuje metabolické požadavky, kterou tělo nemůže uspokojit.

   Jiným druhem tlaku, který zapříčiňuje několik tlakových poškození, se nazývá tangenciální tlak. Důsledky namáhání se projeví vždy, když mechanický tlak působí paralelně na povrch tkáně a na kůži vytváří záhyby.

   Podložky a polohovadla Action zabraňují dekubitním vředům tím, že rovnoměrně rozkládají kolmý tlak, snižují tangenciální tlak a rozptylují teplo.

    Podložky Action jsou vyrobeny s Akton suchým polymerem s těmito vlastnostmi:
  • unesou každou hmotnost bez poškození
  • propouští rentgenové paprsky
  • samy odstraňují poškození jako propíchnutí a proražení, v případech většího poškození lze použít záplaty na opravy podložek (Kit 002 a Kit 003)
  • bez latexu, materiál podobný tkáni, s některými vlastnostmi pokožky, lze je použít přímo na tělo pacienta, případně použít kontaminační nebo tkaný kryt.
  • jednoduché čištění dezinfekčními prostředky, antimikrobní vlastnosti, dezinfekce běžnými dezinfekčními prostředky, např. pro dezinfekci lze použít přípravky s virucidním působením (např. 0,5% Persteril při době působení 10 min., přípravky na bázi 2% alkalizovaného glutaraldehydu při době působení 30 min.) Po dezinfekci se plochy opláchnou pitnou vodou a osuší se.
  • nehořlavé, samozhášecí
  • efektivní vzhledem k ceně, znovu použitelné, trvanlivé a jednoduše opravitelné
  • neabsorbují tělesné pachy nebo tekutiny

   Podložky Action jsou využívány na operačních sálech, na prakticky všech typech nemocničních oddělení, jsou velmi vhodné pro tělesně postižené a pro domácí použití.

Prevence je nejlevnější

   Antidekubitální a polohovací podložky Action se prodávají ve více než 42 zemích po celém světě. Je již mnoho institucí, které spoléhají, při prevenci svých pacientů před poškozením tkáně nebo nervů způsobeným tlakem, na Action. Provizorní používání srolovaných ručníků, písku, molitanu, vaků s tekutinou a pěny nemůže poskytnout pacientům takovou ochranu, kterou požadují.

Druhy polohovacích podložek ACTION »»

«« Katalog

CSO OSTRAVA s.r.o.

CSO OSTRAVA s.r.o., Blanická 1/170, 724 00 Ostrava-Stará Bělá
tel/fax +420-596 780 538
© CSO OSTRAVA s.r.o. 2000-2021