Myčky a desinfikátory, polohovací a antidekubitní pomůcky a matrace, hygiena ležících pacientů, nerezový program, vakuové fixační prostředky a další...CSO OSTRAVA s.r.o. - zdravotnická technika pro vybavení nemocnic
HOMEO společnostiKatalog výrobkůCeník výrobkůReferenceObsah našeho webuNapište nám

ENGLISH PAGES     PYCCKNE CTPAHNUbI

Stáhněte si prospekty ve formátu PDF

Polete nm e-mail


Myky a desinfiktory

Popis

CSO typ 94 COMPACT

Myčky a desinfikátory podložních mís a urinových lahví (bažantů) značky CSO jsou naším hlavním výrobním programem.

Na základě nejnovějších poznatků, získaných přímo z provozu myček v renomovaných českých zdravotnických pracovištích, a s použitím mnohaletého vývoje a zkušeností našich a německých firem, provádíme jejich inovace vlastní vývojovou činností.

Vývojová činnost je vedena snahou o maximální zjednodušení konstrukčních prvků s důrazem na vysokou spolehlivost provozu a malou náročnost na servis.

Všechny myčky a desinfikátory splňují nejnáročnější požadavky na funkci i design těchto zařízení.

Základem sortimentu myček a desinfikátorů je výrobková řada Compact. Základní modul této řady, typ 94, může být stavebnicově doplněn podle požadavků a stavební situace daného pracoviště o výlevku, umyvadlo a WC. Takto sestavené zařízení je schopno obsáhnout na malém prostoru všechny funkce čistící místnosti.

Myčky jsou vybaveny univerzálním držákem na mytí nádob. Tento držák umožňuje mytí jakýchkoliv nádob užívaných v České republice (kulatých, oválných nerezových či umělohmotných podložních mís, plastových i smaltových nádob do WC křesel, a také i dětských nočníků). Držák může být vybaven taktéž koši na mytí dalších předmětů (květníky, emitní misky, skleněné sběrné močové džbány apod).

Myčky jsou sériově vybaveny zařízením pro změkčovaní vody. Množství změkčovacího prostředku je regulováno dle naměřené tvrdosti vody v místě použití. Při vyčerpání celé zásoby změkčovadla (tato situace může vzniknout jedině opomenutím obsluhy signalizace minima) se desinfikátor zablokuje, aby nedošlo k jeho poškození. Po dodání změkčovadla se automaticky odblokuje a zase pracuje normálně spolehlivě dál. Jako změkčovací prostředek se používá změkčovadlo STEKURON.

V myčce se nepoužívají žádné mycí ani desinfekční prostředky. Mytí se provádí studenou, vlažnou a horkou vodou, rotačním planetovým ramenem s tryskami umístěnými tak, že mytí a následná desinfekce splňuje veškeré vysoké nároky na hygienu i na infekčních odděleních. Desinfekce se provádí parou, prostřednictví vlastního vestavěného parního generátoru.

Ovládání myček je velmi jednoduché a jednoznačné. V případě poruchy signalizuje na displeji kód chyby, který určí závadu a urychlí tím její odstranění.

Myčky mají 3 základní typy programu:

  • Úsporný program: - mytí studenou, vlažnou a horkou vodou se základním množstvím vody následováno dezinfekcí parou (vhodný pro moč a řídkou stolici).
  • Normální program: - mytí studenou, vlažnou a horkou vodou s dvojnásobným množstvím vody následováno dezinfekcí parou (vhodný pro normální stolici).
  • Intenzivní program: - vícenásobné mytí studenou, vlažnou a posléze horkou vodou, následováno dezinfekcí parou (vhodný pro lepivý obsah).

Žádné myčky nejsou závislé na tlaku ve vodovodním řádu, neboť si do vlastní nádrže načerpají potřebné množství vody před začátkem zvoleného cyklu a pak je teprve vysokotlakým čerpadlem rozvádějí dále. Standardně potřebují připojení na teplou a studenou vodu, ale v případě potíží s teplou vodou myčky upravíme na připojení jen na studenou vodu.

Myčky mohou být na přání vybaveny otvíráním komory nožním pedálem.

Myčky jsou chráněny před případnými nečistotami ve vodovodním řadu jednoduše obsluhou bez zásahu servisního technika.

Myčky je možné postavit na zem nebo pověsit na stěnu. Bezproblémové je i případné připojení na stávající rozvody, pokud odpovídají technickým parametrům. Prostor, ve kterém je myčka umístěna nemusí mít přímé větrání.

Dodací podmínky

Standardně do 6 týdnů po obdržení závazné objednávky nebo podpisu kupní smlouvy.

Servis

Záruční i pozáruční
do 48 hodin po nahlášení závady
Servisní střediska:
Ostrava
Garance servisu:
po dobu 10 let
Garance ND
zajištění dodávky náhradních dílů po dobu 10 let od ukončení výroby modelu

Z důvodu upřednostňování prevence před odstraňováním případných poruch nabízíme servisní smlouvu za dojednaný půlroční paušál. Smlouva zahrnuje komplexní kontrolní prohlídku v intervalu 6 měsíců. V případě poruchy v období mezi preventivními kontrolami zákazník hradí pouze cenu náhradních dílů.

«« Katalog


CSO OSTRAVA s.r.o.

CSO OSTRAVA s.r.o., Blanick 1/170, 724 00 Ostrava-Star Bl
tel/fax +420-596 780 538
© CSO OSTRAVA s.r.o. 2000-2024